Duurzaamheid-272x195Zitten sommige organisaties vast in oude denkpatronen, als ze zeggen dat duurzaam gedreven innovatie financieel niet haalbaar is? Of hebben ze gelijk dat de kosten niet opwegen tegen de voordelen? “Chief Executive Officers (CEO’s) uit de oude economie spreken, als het gaat over duurzaam gedreven innovatie, graag over een duivels dilemma. Ze moeten kiezen, zeggen ze, tussen de sociale en ecologische voordelen van duurzame ontwikkeling en innovatie enerzijds en de ingewikkelde procesveranderingen en hoge investeringskosten anderzijds. Dat klinkt plausibel, maar dat is het niet.”

“Zeker, de argumenten zijn talrijk:

  1. Ontwikkeling van duurzame producten zet ons op achterstand ten opzichte van concurrenten in ontwikkelingslanden
  2. Toeleveranciers kunnen niet verduurzamen
  3. De consument wil – zeker in crisistijd – niet betalen voor duurzaamheid. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Ook die argumenten klinken steekhoudend, maar leggen het af tegen de feiten. Amerikaans onderzoek (Nimumolu, Prahalad & Rangaswami, 2009) onder dertig grote bedrijven bijvoorbeeld leert dat op duurzaamheid geënte innovatie veelal kostenreductie en toegenomen inkomsten tot resultaat heeft: besparing vanwege een efficiënter gebruik van grondstoffen, en extra inkomsten omdat die innovatie leidt tot betere producten en nieuwe businessmodellen.”

Lees verder op de website van ManagementImpact

Bron: ManagementImpact