aruba_tot_ameland_energietransitie_versnellen_13062017_800Het waddeneiland Ameland heeft een ambitieus doel gesteld, namelijk om de meeste energie die nodig is op het eiland zelf duurzaam op te wekken. Om zo voorop te lopen in de transitie van fossiele naar duurzaam opgewekte energie.
“TNO draagt daar met unieke kennis en ervaring aan bij. Dat doen we in het Convenant Duurzaam Ameland met de gemeente Ameland, Eneco, GasTerra, Hanzehogeschool Groningen/EnTranCe, Liander, NAM en Philips Lighting. Ook de Amelanders zelf zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van een innovatief energienet.

Voor TNO past deze samenwerking in tal van andere initiatieven waar we, nationaal en internationaal, bij betrokken zijn of die we zelf hebben geïnitieerd. Zo zijn we al jaren actief op een ander (ei)land binnen ons Koninkrijk, Aruba, om binnen enkele jaren een duurzame energievoorziening te realiseren.

In Groningen hebben we begin 2017 de HESI-faciliteit (Hybride Energie Systeem Integratie) open gesteld waar bedrijven in realistische omstandigheden hun innovaties kunnen beproeven om een intelligent en flexibel energiesysteem dichterbij te brengen.

Crux van al deze initiatieven is de energietransitie te versnellen. Het gaat erom dat alle betrokken partijen, netbeheerders en energieleveranciers, overheden en burgers, kennisinstellingen en start-ups, de handen ineen slaan om onze energievoorziening te verduurzamen. TNO stimuleert en ondersteunt initiatieven om te experimenten met slimme technieken, systemen en apparatuur. Daarbij gaan we uit van een integrale benadering waarin we opwekking, distributie, opslag en conversie in samenhang bezien. We werken hiertoe nauw samen met toonaangevende partijen in binnen- en buitenland.”

Bron: TNO